Vitajte na DOBRODRUH, o.z.

Samostatný turistický klub KST

Výhody pre členov Klubu slovenských turistov


 • Zľavy z ubytovania na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku:
  Teryho chata 50% Zbojnícka chata 50%
  Chata pod Rysmi 50% Chata M.R. Štefánika 50%
  (celý zoznam)

 • Celoročné poistenie na zásah horskej záchrannej služby*

  úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu... * Platné vždy od 1.4. alebo po tomto termíne vždy od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po úhrade členského príspevku. Uvedené platí pokiaľ členské bolo uhradené do 13. dňa predošlého mesiaca. Poistné platí vždy do 31.3. nasledovného kalendárneho roka.

  (informačný list)

Formulár pre prihlásenie do KST :


Prijímanie nových členov (jednotlivcov) bude prebiehať do 15.2.2024 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet o.z..) Po tomto termíne budú registrované iba skupiny od 3 osôb, resp. jednotlivci až po nazbieraní minimálne 3 nových žiadostí o členstvo.


Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Ulica:

Číslo domu:

Mesto:

PSČ:

Krajina:

Email:

Mobil:

opíšte tretie slovo tejto vety

Typ členského:


Základné členské (18,- EUR)
Študent interného štúdia do 26 rokov (13,- EUR)
Dieťa do 15 rokov (7,- EUR)
Dôchodca od 62 rokov (13,- EUR)
ZŤP alebo dôchodca nad 70rokov (7,- EUR)

Dodanie členských preukazov:

Podľa zákona NR SR č.428/2002 Z.z. a v znení neskorších predpisov súhlasím s uchovaním a spracovaním mojich osobných údajov pre potreby evidencie členov KST a občianskeho združenia DOBRODRUH, o.z.. Súhlas platí do písomného odvolania.
Súhlas s poskytnutím osobných údajov tretím stranám
(ústredie KST, poisťovňa UNION).

*vydanie preukazu trvá 1-3 týždne, podľa spracovania objednávky a dodania známok z ústredia KST
** členské na nový rok začína vždy od 1.4. resp. od zaregistrovania člena po tomto termine.


Stanovy Dobrodruh, o.z.


Stanovy občianskeho združenia

(§ 6 ods. 2 zákona o združovaní občanov)


§ 1
Sídlo, názov a ciele združenia

(1) Združenie s názvom DOBRODRUH, o.z. (ďalej len „združenie“) sídli v Nitre na adrese: Pezinská 4379/13, 949 01 Nitra.

Užívajte si zľavy
DOBRODRUH, o.z.
IČO: 51466112
Korešpondenčná adresa:
DOBRODRUH, o.z., Pezinská 4379/13, 949 01 Nitra.
Email:
info@dobrodruhovia.sk
Telefon:
037 / 202 87 14